Globalizacja Postep

Polska i świat

W Polsce dość często usłyszeć można krytyczne opinie dotyczące integracji Polski z Europą i ze światem. W tym tonie wypowiadają się najczęściej przedstawiciele środowisk prawicowych, dla których pojęcia globalizacji i regionalizacji są poważnymi zagrożeniami. Wśród argumentów przemawiających za spowolnieniem tempa integracji naszego kraju z Unią Europejską i innymi, bardziej uniwersalnymi organizacjami, najczęściej pojawiają się obawy o utratę naszej narodowej kultury i tożsamości. W przekonaniu niektórych Polska w zglobalizowanym świecie może się rozpłynąć niczym kropla w morzu. Z pewnością, w tego

Czytaj więcej

Definicje globalizacji

W mediach bardzo często korzysta się z terminu globalizacja. Zdaje się nawet, że słowo to jest nadużywane i często wplatane w wypowiedzi, w których całkowicie zatraca swój sens. Mylone jest ono na przykład z globalizmem, z którym ma niewiele wspólnego. Można podać wiele różnych definicji globalizacji i niestety nie istnieje jedna, powszechnie akceptowana przez naukowców wykładnia tego słowa. We wszystkich ważniejszych definicjach można jednak znaleźć wzmiankę o tym, że chodzi tutaj o narastanie powiązań, współzależności i interakcji pomiędzy podmiotami z

Czytaj więcej

Krytycy globalizacji

To, że żyjemy w coraz bardziej zglobalizowanym świecie nie podlega dyskusji. Taki stan rzeczy budzi jednak wiele kontrowersji i niepokojów społecznych, zarówno w środowiskach prawicowych, jak i lewicowych. Krytycy globalizacji utożsamiający się z prawą stronę sceny politycznej wskazują szczególnie na ryzyko utraty tożsamości narodowej, powszechną laicyzację czy też zdominowanie rodzimej kultury przez obce pierwiastki. Również w Polsce można spotkać wiele osób, dla których wymienione aspekty stanowią największe zagrożenie, jeśli chodzi o procesy globalizacyjne. Globalizacja jest również krytykowana przez osoby skupione

Czytaj więcej

Jedno z najważniejszych zjawisk współczesności

Jednym z najważniejszych procesów zachodzących w naszych czasach bez wątpienia jest globalizacja. Zjawisko to jest bardzo złożone, a przez to trudne do przeanalizowania. Tak naprawdę mieliśmy z nim do czynienia od wieków, ale dopiero w XX wieku nabrało tak dużego znaczenia, że obecnie partycypuje w nim zdecydowana większość mieszkańców naszej planety. Oczywiście, globalizacja ma zapewne tyle samo zwolenników, co przeciwników, jednak nie ma to właściwie większego znaczenie, ponieważ większość procesów globalizacyjnych zachodzi de facto oddolnie i nikt, nawet najpotężniejszy człowiek

Czytaj więcej