Wszystkie artykuły
Polska i swiat

Polska i świat

W Polsce dość często usłyszeć można krytyczne opinie dotyczące integracji Polski z Europą i ze światem. W tym tonie wypowiadają się najczęściej przedstawiciele środowisk prawicowych, dla których pojęcia globalizacji i regionalizacji są poważnymi zagrożeniami.

Wśród argumentów przemawiających za spowolnieniem tempa integracji naszego kraju z Unią Europejską i innymi, bardziej uniwersalnymi organizacjami, najczęściej pojawiają się obawy o utratę naszej narodowej kultury i tożsamości. W przekonaniu niektórych Polska w zglobalizowanym świecie może się rozpłynąć niczym kropla w morzu. Z pewnością, w tego typu wypowiedziach jest trochę prawdy, jednak dążenie do izolacji naszego państwa i zamknięcia się wyłącznie w kręgu idei „prawdziwie polskich” jest zupełnym absurdem. Nasza kultura od wieków czerpała przecież z innych kultur. Chrześcijaństwo nie jest przecież naszym rodzimym „tworem”, ale elementem wspólnego dorobku narodów Europy i nie tylko. Nie można zamykać się na świat, zarówno jeśli chodzi o kulturę, jak i o ekonomię. Minęły już czasy, w których państwa mogły być niemal całkowicie samodzielne. Współcześnie taki model jest praktycznie nie do zrealizowania. Polska nie uczestnicząca w globalizacji i regionalizacji jest skazana na porażkę. W praktyce uniknięcie udziału w tych procesach jest niemożliwe. Globalizacja jest faktem i nie mamy na to wpływu.

Definicje globalizacji

Definicje globalizacji

nowe zlecenia utpZ do sprawdzenia u nas

W mediach bardzo często korzysta się z terminu globalizacja. Zdaje się nawet, że słowo to jest nadużywane i często wplatane w wypowiedzi, w których całkowicie zatraca swój sens. Mylone jest ono na przykład z globalizmem, z którym ma niewiele wspólnego.

Można podać wiele różnych definicji globalizacji i niestety nie istnieje jedna, powszechnie akceptowana przez naukowców wykładnia tego słowa. We wszystkich ważniejszych definicjach można jednak znaleźć wzmiankę o tym, że chodzi tutaj o narastanie powiązań, współzależności i interakcji pomiędzy podmiotami z całego świata. Wśród tych podmiotów na pierwszym miejscu wypadałoby wymienić państwa, ale nie można również zapominać o społeczeństwach, grupach społecznych, kulturowych czy etnicznych. Bardzo ważne są również relacje o charakterze gospodarczym – wielkie korporacje odgrywają potężną rolę w procesach globalizacyjnych.

Globalizacja nabrała rozpędu po II wojnie światowej, ale jej największy progres notujemy dopiero od końca zimnej wojny, czyli od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Jej rozwój jest ściśle skorelowany z tak zwanym przyśpieszeniem rozwoju świata, czyli z dynamicznym rozwojem technologicznym, jaki rozpoczął się ponad pół wieku temu. Na temat globalizacji można pisać grube tomy opracowań naukowych, ponieważ temat ten jest praktycznie nie do wyczerpania.

według analityków wprowadzenie utp ożywi sektor poczytaj poradnik co to jest fundusz i jak an nim zarobić
Krytycy globalizacji

Krytycy globalizacji

To, że żyjemy w coraz bardziej zglobalizowanym świecie nie podlega dyskusji. Taki stan rzeczy budzi jednak wiele kontrowersji i niepokojów społecznych, zarówno w środowiskach prawicowych, jak i lewicowych.

Krytycy globalizacji utożsamiający się z prawą stronę sceny politycznej wskazują szczególnie na ryzyko utraty tożsamości narodowej, powszechną laicyzację czy też zdominowanie rodzimej kultury przez obce pierwiastki. Również w Polsce można spotkać wiele osób, dla których wymienione aspekty stanowią największe zagrożenie, jeśli chodzi o procesy globalizacyjne.

Globalizacja jest również krytykowana przez osoby skupione wokół lewicowych poglądów. Tego typu grupy społeczne i jednostki skupiają się na przykład na tym, że procesy globalizacyjne, mówiąc w dużym uproszczeniu, pozwalają na bogacenie się bogatych kosztem biednych. Trudno polemizować z tezą głoszącą, że na globalizacji najbardziej korzystają kraje rozwinięte, a także największe światowe korporacje. Przeciętny mieszkaniec Afryki czy Azji zyskuje na tym naprawdę niewiele.

Zdaje się, że możni tego świata mają wpływ na dynamikę procesów globalizacyjnych, jednak nie mogą ich całkowicie zatrzymać. Globalizacja będzie się więc nadal rozwijała, nawet jeśli głosy jej krytyków zmuszą światowych decydentów do zmiany polityki. Niektórych procesów dziejowych po prostu nie można zahamować.

Jedno z najwazniejszych zjawisk wspolczesnosci

Jedno z najważniejszych zjawisk współczesności

Jednym z najważniejszych procesów zachodzących w naszych czasach bez wątpienia jest globalizacja. Zjawisko to jest bardzo złożone, a przez to trudne do przeanalizowania. Tak naprawdę mieliśmy z nim do czynienia od wieków, ale dopiero w XX wieku nabrało tak dużego znaczenia, że obecnie partycypuje w nim zdecydowana większość mieszkańców naszej planety.

Oczywiście, globalizacja ma zapewne tyle samo zwolenników, co przeciwników, jednak nie ma to właściwie większego znaczenie, ponieważ większość procesów globalizacyjnych zachodzi de facto oddolnie i nikt, nawet najpotężniejszy człowiek świata, nie ma nie wpływu. Można nawet powiedzieć, że omawiany proces ma charakter naturalny. Obecnie dysponujemy znakomitymi środkami komunikacyjnymi oraz szybkim transportem, zarówno ludzi, jak towarów, co pozwala nam w łatwy sposób przemieszczać treści, produkty, usługi czy też po prostu nas samych na tysiące kilometrów. Możliwości działalności na skalę globalną dla wielu koncernów jest szansą na zarobienie potężnych pieniędzy. Również państwom opłaca się współpraca ekonomiczna i inna. Zacieśnianie więzów pomiędzy krajami przyczynia się do budowania pokoju na świecie, co doskonale widać na przykładzie Europy.

O globalizacji można pisać wiele, jednak zdaje się, że trudno jest uchwycić to zjawisko całościowo i dokładnie przeanalizować.

Czy nasz swiat jest zglobalizowany

Czy nasz świat jest zglobalizowany?

Dlaczego można powiedzieć, że żyjemy w zglobalizowanym świecie? Żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw doprecyzować termin globalizacja, który bardzo często jest używany w zupełnie błędnym kontekście.

Globalizacja jest procesem narastania współzależności pomiędzy państwami, kulturami, gospodarkami i społeczeństwami. Wzmożone interakcje pomiędzy podmiotami z całego globu, które możliwe są dzięki nowoczesnym technologiom, sprawiają, że bardzo szybko przemieszczają się informacje, idee i innego rodzaju treści. Racjonalność ekonomiczna i polityczna nakazuje przywódcom państw wspierać integrację na poziomie gospodarczym, wojskowym czy też politycznym. Poza tym, można swobodnie podróżować po większości krajów świata, co pozwala na poznanie, zbliżenie i przenikanie się różnych kultur.

Żyjemy w zglobalizowanym świecie chociażby dlatego, że jako konsumenci partycypujemy w towarach i usługach pochodzących od producentów z całego świata. Poza tym, powoli zatracają się kultury narodowe i następuje pewne wymieszanie. W dzisiejszych czasach nikogo już nie dziwi na przykład czarnoskóry Brytyjczyk wychowany w tradycji islamskiej. Przykłady można mnożyć, gdyż jest ich naprawdę dużo. Warto również mieć na uwadze, że globalizacja następuje cały czas, a nasz świat staje się przez co coraz bardziej zunifikowany.

Strona 1 z 3123
© 2015 Globalizacja. Wszystkie prawa zastrzeżone.