Globalizacja Postep

Czy nasz świat jest zglobalizowany?

Dlaczego można powiedzieć, że żyjemy w zglobalizowanym świecie? Żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw doprecyzować termin globalizacja, który bardzo często jest używany w zupełnie błędnym kontekście.

Globalizacja jest procesem narastania współzależności pomiędzy państwami, kulturami, gospodarkami i społeczeństwami. Wzmożone interakcje pomiędzy podmiotami z całego globu, które możliwe są dzięki nowoczesnym technologiom, sprawiają, że bardzo szybko przemieszczają się informacje, idee i innego rodzaju treści. Racjonalność ekonomiczna i polityczna nakazuje przywódcom państw wspierać integrację na poziomie gospodarczym, wojskowym czy też politycznym. Poza tym, można swobodnie podróżować po większości krajów świata, co pozwala na poznanie, zbliżenie i przenikanie się różnych kultur.

Żyjemy w zglobalizowanym świecie chociażby dlatego, że jako konsumenci partycypujemy w towarach i usługach pochodzących od producentów z całego świata. Poza tym, powoli zatracają się kultury narodowe i następuje pewne wymieszanie. W dzisiejszych czasach nikogo już nie dziwi na przykład czarnoskóry Brytyjczyk wychowany w tradycji islamskiej. Przykłady można mnożyć, gdyż jest ich naprawdę dużo. Warto również mieć na uwadze, że globalizacja następuje cały czas, a nasz świat staje się przez co coraz bardziej zunifikowany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *