Globalizacja Postep

Definicje globalizacji

teksynaukowe.com

W mediach bardzo często korzysta się z terminu globalizacja. Zdaje się nawet, że słowo to jest nadużywane i często wplatane w wypowiedzi, w których całkowicie zatraca swój sens. Mylone jest ono na przykład z globalizmem, z którym ma niewiele wspólnego.

Można podać wiele różnych definicji globalizacji i niestety nie istnieje jedna, powszechnie akceptowana przez naukowców wykładnia tego słowa. We wszystkich ważniejszych definicjach można jednak znaleźć wzmiankę o tym, że chodzi tutaj o narastanie powiązań, współzależności i interakcji pomiędzy podmiotami z całego świata. Wśród tych podmiotów na pierwszym miejscu wypadałoby wymienić państwa, ale nie można również zapominać o społeczeństwach, grupach społecznych, kulturowych czy etnicznych. Bardzo ważne są również relacje o charakterze gospodarczym – wielkie korporacje odgrywają potężną rolę w procesach globalizacyjnych.

Globalizacja nabrała rozpędu po II wojnie światowej, ale jej największy progres notujemy dopiero od końca zimnej wojny, czyli od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Jej rozwój jest ściśle skorelowany z tak zwanym przyśpieszeniem rozwoju świata, czyli z dynamicznym rozwojem technologicznym, jaki rozpoczął się ponad pół wieku temu. Na temat globalizacji można pisać grube tomy opracowań naukowych, ponieważ temat ten jest praktycznie nie do wyczerpania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *