Polska i świat

W Polsce dość często usłyszeć można krytyczne opinie dotyczące integracji Polski z Europą i ze światem. W tym tonie wypowiadają się najczęściej przedstawiciele środowisk prawicowych, dla których pojęcia globalizacji i regionalizacji są poważnymi zagrożeniami. Wśród argumentów przemawiających ...

Definicje globalizacji

W mediach bardzo często korzysta się z terminu globalizacja. Zdaje się nawet, że słowo to jest nadużywane i często wplatane w wypowiedzi, w których całkowicie zatraca swój sens. Mylone jest ono na przykład z globalizmem, z którym ma niewiele wspólnego. Można podać wiele różnych definicji ...

Krytycy globalizacji

To, że żyjemy w coraz bardziej zglobalizowanym świecie nie podlega dyskusji. Taki stan rzeczy budzi jednak wiele kontrowersji i niepokojów społecznych, zarówno w środowiskach prawicowych, jak i lewicowych. Krytycy globalizacji utożsamiający się z prawą stronę sceny politycznej wskazują szczególnie ...

Jedno z najważniejszych zjawisk współczesności

Jednym z najważniejszych procesów zachodzących w naszych czasach bez wątpienia jest globalizacja. Zjawisko to jest bardzo złożone, a przez to trudne do przeanalizowania. Tak naprawdę mieliśmy z nim do czynienia od wieków, ale dopiero w XX wieku nabrało tak dużego znaczenia, że obecnie partycypuje ...

Czy nasz świat jest zglobalizowany?

Dlaczego można powiedzieć, że żyjemy w zglobalizowanym świecie? Żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw doprecyzować termin globalizacja, który bardzo często jest używany w zupełnie błędnym kontekście. Globalizacja jest procesem narastania współzależności pomiędzy państwami, ...
© 2019 Globalizacja. Wszystkie prawa zastrzeżone.