Globalizm a globalizacja

W mediach czasami mylone są pojęcia globalizmu i globalizacji, a różnica pomiędzy nimi jest bardzo dużo. Warto więc powiedzieć kilka słów na ten temat, żeby rozjaśnić nieco sytuację. Zacznijmy od globalizmu. Termin ten używany jest dla określania polityki państwa, supermocarstwa, które ...
© 2019 Globalizacja. Wszystkie prawa zastrzeżone.