Samoczynne procesy globalizacyjne

www.hedinmortensen.com

W dzisiejszych czasach wiele mówi się o globalizacji czy też o procesach globalizacyjnych. Jedni pozytywnie odnoszą się to tych zjawisk, drudzy sceptycznie, a jeszcze inni mają do nich obojętny stosunek. Globalizacja jednak ciągle postępuje i zdaje się, że nadal będzie postępować, bez względu na nasze opinie na ten temat.

Z pewnością globalizacja nie jest zjawiskiem sztucznie sprokurowanym. Jest to naturalnie postępujący proces, którego głównym motorem napędowym jest postęp technologiczny. Nie byłoby globalizacji bez telefonii komórkowej, Internetu czy coraz szybszych środków transportu.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że globalizacja jest procesem odnoszącym się do wielu różnych płaszczyzn. Możemy mówić o globalizacji kulturowej, ekonomicznej czy społecznej. Chodzi tutaj o narastanie coraz gęstszej sieci współzależności pomiędzy państwami, społeczeństwami, kulturami oraz gospodarkami. Współczesny świat charakteryzuje duża mobilność przepływu informacji, idei, osób czy kapitału. Otwierają się granice, co najlepiej widać na przykładzie Unii Europejskiej. Można nawet pokusić się o sformułowanie, że świat się kurczy, chociaż oczywiście wielkość naszej planety pozostaje niezmienna. Czy tego chcemy, czy nie, globalizacja będzie nadal postępowała, a my coraz bardziej będziemy obywatelami świata.

Related Articles

Zostaw komentarz

© 2019 Globalizacja. Wszystkie prawa zastrzeżone.